Идеята за създаване на Сдружение на ветераните алпинисти в България възниква през 2012 г., но за начало се смята 25.02.2013 г., когато на хижа Рай се събират 32 души и се провежда Учредително събрание. На него са приети основните положения,