ПО НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ПРИЧИНИ СРЕЩАТА НА 5.-7.ЮЛИ НА Х. СКАЛНИ МОСТОВЕ СЕ ОТЛАГА С 1 СЕДМИЦА И ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.-14.ЮЛИ.

Моля обадете се на Георги Топалов, тел. 0887887483, за допълнителна информация.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!