28.-30. април 2023 г., Велико Търново

На 29.април от 17,00 ч. в ТУЦ „Момина крепоност“, местност Ксилифор, гр. Велико Търново ще се проведе Общото събрание на Сдружението на Ветераните Алпинисти в България „Мальовица“. Присъствието на повечето членове на Сдружението е желателно. При липса на кворум на