08.05.2021 г. х. Среброструй

След като на 31.03.2021 г. почина Димитър Велков от Плевен (член на Управителния съвет на Сдружението), а на 17.04.2021 г. почина председателят на Сдружението Георги Петров, се наложи да се реши как да продължим нататък. Затова на 08.05.2021 г. 23-ма