На 23-25.юни отново ще се срещнем в хотел Стелит, Карандила.
Много от нас познават хотела, както и възможностите за обхождане наоколо при добро време.
Желаещите могат да слязат и в Сливен, където също има много интересни и приятни места и музеи.
На вечерите, както и друг път ще дойдат и много гости от Сливен. Прекрасна възможност да се видят и да обменят мисли и спомени стари приятели.
Организатор на срещата е Венелин Петров. За въпроси, заявки и записвания го потърсете на тел.0887100337 месец преди срещата.
23-25.юни, Сливен, Карандила
Отбелязана с: