На 16.юли 2021 г., 18 ч. на х. Извора в Славянка планина се проведе Извънредно общо събрание на Сдружението, на което от общо 36 редовни членове присъстваха 21.

На събранието Георги Топалов, член на УС, отчете дейността на Сдружението през 2020 г. и се избраха нови членове на Управителния и Контролния съвет, както и нов председател на Сдружението.

За членове на УС бяха предложени и след гласуване приети единодушно.

                        Наско  Михайлов Сираков

                        Христо Илиев Христов

                        Тодор Георгиев Апостолов

                        Руси Дженев Босилков

                        Георги Иванов Топалов

Предложените за членове на КС също бяха одобрени от всички:

                        Красимир Марков Балабанов

                        Пенко Илиев Райков

                        Христо Методиев Велков

Присъстващите на събранието гласуваха с пълно болшинство председател на Сдружението и на УС да бъде Наско Михайлов Сираков.

Обсъден и приет бе календарен план за срещите на Сдружението до края на 2022 г.

Представени и одобрени бяха нови членски карти на Сдружението за следващите 13 години, а Пенко Райков предложи годишният членски внос за членовете на Сдружението на ветераните алпинисти да бъде 20 лв. и присъстващите го одобриха.

Присъстващите 21 стари членове на Сдружението подновиха членството си и получиха нови членски карти и бе приет един нов член. С това членовете на Сдружението станаха 22.

На следващия ден част от присъстващите се качиха на Марина поляна и от там на Гоцев връх, а някои след Марина поляна стигнаха и до хижа Славянка.

На хижа Извора се бяхме събрали общо 32 членове и съмишленици на Сдружението. Изкарахме две невероятни вечери в двора на хижата под големия кестен. До късно през нощта песни и китарен звън огласяха долината.

Като кликнете върху снимка, можете да ги разгледате на цял екран на слайдшоу.

16-17.07.2021 г., х. Извора, Славянка планина