След като на 31.03.2021 г. почина Димитър Велков от Плевен (член на Управителния съвет на Сдружението), а на 17.04.2021 г. почина председателят на Сдружението Георги Петров, се наложи да се реши как да продължим нататък. Затова на 08.05.2021 г. 23-ма членове на Сдружението се събраха на х. Среброструй да почетат паметта на приятелите, които вече не са между нас и се взе решение да се проведе Извънредно общо събрание, на което да се избере ново ръководство. То бе насрочено за 16.07.2021 г. на х. Извора, Славянка планина.

Добавям някои снимки от събирането на х. Среброструй.

Като кликнете върху снимка, можете да ги разгледате на цял екран на слайдшоу.

08.05.2021 г. х. Среброструй