Сдружение на ветераните алпинисти в България „Мальовица“ е доброволна, самодейна, неполитическа организация с нестопанска цел.

Основна цел на Сдружението е да съхранява, обогатява и развива традициите и ценностите на българския алпинизъм, както и да популяризира алпинизма във всичките му форми и разновидности.