Седалище и адрес на управление на Сдружението: гр. София 1415, кв. Драгалевци,  ул. Христина Морфова № 4

email: sva.maliovitsa@gmail.com

Председател на Управителния съвет: Иван Василев, тел. 0889716913

Главен координатор на срещите: Георги Топалов (член на Управителния съвет), тел. 0887887483

За всяка отделна среща вижте координатора в съобщенето за срещата и търсете него.